Apie mus

Mes:

Esame organizacija, vienijanti lietuvių jaunimą Jungtinėje Karalystėje. Nuo pat įkūrimo 1979 m. spalio 6 d., bendruomenės ašis yra kultūrinių ir socialinių veiklų jaunimui skatinimas ir organizavimas. Laikui bėgant augo ir užmojai – šiuo metu esame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos dalis bei nuolat bendradarbiaujame ir keičiamės patirtimis su jaunimo sąjungomis visame pasaulyje.

Misija

Suteikti socializavimosi ir bendradarbiavimo platformą, skatinti jaunimo ryšius su Lietuva bei sėkmingą integraciją į JK.

Valdyba ir savanoriai:

Kasmet rengiame rinkimus į JKLJS valdybą – bendruomenės širdį ir smegenis! Valdyboje turime septynis aktvvaus jaunimo atstovus iš įvairiausių karjeros ir mokslo krypčių. Dėl nuolat augančių užmojų, itin kviečiame prisijungti prie bendruomenės veiklos, net jei ir praleidai rinkimus! Kasmet turime savanorių, prisijungiančių prie įvairiausių veiklų: projektų vystymo ir organizavimo, grafinio dizaino, ryšių su visuomene ir institucijomis – galimybių ir veiklų yra daug, todėl kviečiame prisidėti!

Buvę JKLJS Komandos nariai

2021 metai

Rimvydas Rubavičius, Valdybos pirmininkas

Kleopas Matas Kvizikevičius, Valdybos vicepirmininkas

Audra Džiugytė, Viešųjų ryšių vadovas

Eglė Butkevičiūtė, Iždininkė


2020 metai

Kasparas Steponavičius, Valdybos pirmininkas

Paulietis Darius Stasiulevičius, Valdybos vicepirmininkas

Donatas Kaikaris, Viešųjų ryšių vadovas

Eglė Barilaitė, Iždininkė

Laura Masiulionis, Sekretorė

Kipras Telišauskas, Valdybos narys

Agnė Sasnauskaitė, Valdybos narė

Audra Džiugytė, Savanorė – viešieji ryšiai

Kristė Matiukaitė, Savanorė – grafikos dizainas

Eglė Butkevičiūtė, Savanorė – viešieji ryšiai