Bakalauro ir magistro studijų finansavimas

Universiteto, kuriame norima studijuoti, skelbiamos stipendijos

Daug JK universitetų turi atskirus puslapius su informacija apie įvairių studijų pakopų finansavimą ir sąlygas jam prašyti. Dažnai tai būna alumnų bendruomenių, privačių rėmėjų fondų, potencialių darbdavių ar paties universiteto teikiama parama studentams. Ji gali būti labai įvairi: nuo trumpalaikio finansavimo studentams, patiriantiems laikinus finansų nestabilumus iki stipendijų, padengiančių jų pragyvenimo išlaidas ar net pačių studijų mokestį. Kartais ši parama gali būti siūloma tam tikrų šalių ar regionų studentams.

Trečiųjų šalių skelbiamos stipendijos

Daug galimybių gauti stipendijas skelbiamos trečiųjų šalių puslapiuose. Šių stipendijų įvairovė taip pat nemaža, gali pasitaikyti stipendijų tam tikrų šalių ar regionų studentams. Kartais, be stipendijų, gali būti siūlomos ir paskolos mokesčiams už mokslą ar pragyvenimui. Taip pat šiuose puslapiuose dažnai galima rasti naudingos informacijos apie reikalavimus stojant į įvairias studijų programas JK, kur ir kaip ieškoti darbo ar būsto, kokių dokumentų tam reikia.

Dėmesio: jei finansavimo galimybių ieškote trečiųjų šalių puslapiuose, visuomet pasitikrinkit, ar skelbimas patikimas!

“Internationalscholarships.com” ir IEFA – puslapiai, skirti informacijai apie stipendijas ir paskolas įvairių pakopų studijų programoms.

“Scholarship Portal” – informacija apie stipendijas tarptautiniams įvairių sričių studentams (JK ir kitose pasaulio valstybėse). Informacija įvairių pakopų studijoms.

“FindaMasters” – informacija apie magistro studijų programas JK ir kitose valstybėse. Skelbimai tiek įvairioms programoms, tiek apie studijų finansavimą.

“Masters Portal” – puslapis, skirtas informacijai apie stipendijas, pasiekiamas tarptautiniams studentams.

“The Scholarship Hub” – puslapis, skirtas informacijai apie finansinę paramą įvairių pakopų studijų programų studentams.

Privatūs rėmėjai, labdaros fondai

Yra privačių rėmėjų ir fondų, remiančių būsimus įvairių sričių specialistus. Dažna sąlyga gauti tokio pobūdžio paramai – tikimasi, kad baigę savo studijas, paramą gavę studentai grįš į savo šalį ir pritaikys studijų metu įgytas žinias dirbdami pagal įgytą specialybę.

Nuorodą į Lietuvoje ir kitur veikiančius fondus, remiančius magistro ir aukštesnių pakopų studijas, galima rasti čia.

Sutelktinis finansavimas (angl. crowdfunding)

Kartais būsimi studentai kreipiasi pagalbos į visuomenę, prašydami paaukoti jų studijoms. Tokių skelbimų kartais pasitaiko didesniuose šalies naujienų portaluose. Jei studijų niekaip kitaip paremti neišeina, galima kreiptis į sutelktiniu finansavimu savo studijas jau parėmusius žmones.

Parama mainų programų dalyviams

“The Turing Scheme” – ši finansavimo programa yra skirta studentams, besimokantiems JK aukštojo ar profesinio mokslo institucijose ir norintiems įgyti tarptautinės studijų patirties.