Bakalauro studijos

Daug informacijos apie studijas JK, universitetus, jų siūlomus kursus, patį stojimo procesą ir paramą įstojus į studijų programas JK galima rasti UCAS – centralizuotoje informacinėje ir stojimo į JK aukštąsias mokyklas sistemoje. Kuo anksčiau pradedamas informacijos rinkimas apie universitetus, jų programas, stojimo reikalavimus, gyvenimą JK, tuo geriau!

Norisi platesnio komentaro? Skaitykit toliau!

Bendras stojimo procesas į pirmos pakopos studijų programas susideda iš šių žingsnių:

1. Studijų programų ir universitetų paieška

Geriausiai informacijos ieškoti pačių universitetų tinklalapiuose, nors pradinės informacijos galima rasti ir UCAS sistemoje.

Svarbu atkreipti dėmesį į stojimo reikalavimus: studijų programų aprašymai dažnai nurodo, kokių pažymių tikimasi iš studentų. Kai kurie universitetai labai detaliai nurodo, kokių balų iš kurių dalykų tikimasi tam tikros šalies švietimo sistemos įvertinime (pvz., brandos atestate), nors kartais tos informacijos gali ir nebūti. Tokiu atveju galima susisiekti su programos administratoriais ar vadovais arba administratoriais, atsakingais už studentų priėmimą (kontaktai paprastai būna nurodyti programos puslapyje). Informacijos galima kreiptis ir į studentus iš Lietuvos, jau besimokančius tame universitete – paprastai dauguma geranoriškai padeda!

2. Dokumentų Rinkimas

Stojant į JK universitetus, paprastai reikia šių dokumentų:

  • Motyvacinio laiško/Personal statement.Paprastai tai maždaug vieno puslapio aprašymas: kas tu per vienas? Ką mokaisi? Kokie tavo pomėgiai? Ką tu esi nuveikęs? Kokie tavo pasiekimai? Kokius įgūdžius/talentus išlavinai, užsiimdamas ta veikla? Kodėl tai tinka būtent šiai, tavo norimai studijų programai? Kodėl toks pomėgių/žinių/talentų/įgūdžių derinys turėtų tikti norimai studijų programai labiau nei kiti? Kai kuriose studijų srityse (medicinoje, teisėje) gali būti tikimasi susijusios darbo patirties (savanoriavimas gali padėti ją gauti).
  • Mokytojo (dažniausiai) rekomendacijos. Kaip seniai mokytojas tave pažįsta? Kokias tavo stiprybes mokytojas mato? Kurios šių stiprybių tave pavers tinkamu kandidatu norimai studijų sričiai? Neturint mokytojo mokykloje, kuris parašytų rekomendaciją, galbūt ją gali parašyti žmogus, ilgus metus stebėjęs tavo popamokinę veiklą? Muzikos/dailės/mylimos sporto srities mokytojas/treneris? Savanoriavot? Gal padės kolega/viršininkas? Rekomendacija turėtų būti išversta į anglų kalbą.
  • Mokytojo vertinimo/spėjimo, kiek tu gausi iš egzaminų (predicted grades). Irgi reikėtų išversti į anglų kalbą!
  • Papildomų testų rezultatų.Dauguma JK universitetų, nebent abiturientas baigė tarptautinio bakalaureato programą, prašo įrodymų, kad studento anglų kalbos žinių lygis pakankamas mokytis universitete. Dažniausiai prašoma išlaikyti IELTS testą tam tikru lygiu. Kai kurios programos gali prašyti specialių testų (dažniausiai stojant į mediciną, teisę, matematiką).

3. Penkių studijų programų pasirinkimas

Rinktis galima iki penkių kursų/švietimo įstaigų, kurie nurodomi elektroninėje UCAS aplikacijoje. Savo pasirinkimus reikia išrikiuoti taip, kad pats pačiausias būtų pirmoje vietoje, o antroje atsidurtų antras norimas. Rinkitės realistiškai!

 

 

Patarimas: Kartais būna sunku apsispręsti, koks kursas būsimąjį studentą nuves tinkamu karjeros keliu, tad gali kilti pagunda nurodyti kelis gan skirtingus kursus. Taisyklės to nedraudžia, tačiau kadangi su informacija apie norimas studijų programas reikia išsiųsti ir motyvacinį laišką (personal statement), gali būti labai sunku parašyti tokį laišką, kuris tiktų visom norimom programom. Tad geriausia rinktis panašias studijų programas arba pasirinkti platesnio profilio programą, kuri leistų specializuotis antrais-trečiais metais arba vėlesnių studijų metu.

4. Elektroninės UCAS stojimo formos pildymas

Užsiregistruoti stoti per UCAS galima individualiai arba per mokyklą. Bet kuriuo atveju mokamas registracijos mokestis (20 GBP už prašymą vienam kursui; 26 GBP – daugiau nei vienam kursui). Atkreipkite dėmesį į tai, kuriomis kortelėmis galima sumokėti – seniau ne visas debetines korteles iš Lietuvos priimdavo. Stojant individualiai, būsimasis studentas turi sukelti visą reikiamą informaciją pats. Stojant per mokyklą, būsimasis studentas sukelia motyvacinį laišką, testų rezultatus, informaciją apie norimus kursus, išrikiuotus eilės tvarka. Rekomendacijos ir pažymiai lieka mokyklos koordinatoriaus atsakomybe (nors būsimasis studentas su mokytojais ir koordinatorium turi viską suderinti pats).

5. Svarbios datos

Terminai stojant į JK universitetus paprastai yra du:

  • Spalio 15 d. (Kembridžo ir Oksfordo universitetų kursai, dauguma medicininių kursų; ankstyvasis terminas).
  • Sausio 15 d. (didžioji dauguma stojimo programų; vėlyvasis terminas)

Kai kurie papildomieji testai irgi gali turėti savo terminus.

 

Dėmesio! Nepalikit visko paskutinei minutei!

 

Kita informacija

Daugiau informacijos apie stojimą į pirmos pakopos studijų programas JK galima rasti čia: