Doktorantūros studijų finansavimas

Doktorantūros studijoms ir tyrimų projektams finansavimas dažnai būna susietas su institucijomis, finansuojančiomis mokslinius tyrimus, pavydžiui, The Wellcome Trust ar UKRI, taip pat specialiomis programomis bendradarbiaujant kelioms tyrimus vykdančioms institucijoms: universitetams, tyrimų institutams, biotechnologijų bendrovėms; įvairiems moksliniams tinklams ir bendruomenėms, susivienijimams, konsorciumams.

Universiteto ar tyrimų instituto, kuriame norima vykdyti doktorantūros projektą, puslapis

Dauguma JK universitetų paprastai skelbia vykdomas doktorantūros programas ir kriterijus, kas gali gauti finansavimą šioms programoms, kaip kreiptis dėl stipendijų ar kitokio tipo finansavimo. Dėl su “Brexit” susijusių politikos pokyčių, ES studentams šiuo metu dažniausiai galima gauti finansavimą, jei jų statusas – “home fee” arba jei jie remiami trečiųjų šalių, pavyzdžiui, savo gimtosios valstybės, būsimo darbdavio ar įvairių fondų. Kartais galima gauti JK finansavimą, jei studento darbo kryptis prioritizuojama valstybės ir tos srities specialistų trūksta.

Įvairių tiriamojo mokslo sričių tinklai, bendruomenės, susivienijimai, konsorciumai

Mokslininkai, dirbantys toje pačioje arba artimai viena su kita susijusiose srityse, dažnai buriasi į didesnes grupes – tinklus, bendruomenes, susivienijimus ar konsorciumus. Pastarieji dažnai skelbia ne vien finansavimo galimybes patiems tiriamiesiams projektams ar tam tikriems jų etapams, bet ir stipendijas, galimybes padengti dalyvio mokestį įvairiose konferencijose, seminaruose, mokymuose ar išlaidas už keliones į šiuos renginius. Tokių organizacijų pavyzdžiai – įvairių akademinių sričių societies.

Privatūs rėmėjai, labdaros fondai

Lietuvoje yra privačių rėmėjų ir fondų, remiančių būsimus įvairių sričių specialistus. Dažna sąlyga gauti tokio pobūdžio paramai – tikimasi, kad baigę savo studijas, paramą gavę studentai grįš į savo šalį ir pritaikys studijų metu įgytas žinias dirbdami pagal įgytą specialybę.

Nuorodą į Lietuvoje ir kitur veikiančius fondus, remiančius įvairių pakopų studijas, galima rasti čia.

Pačioje JK yra nemažai labdaros organizacijų, teikiančių finansavimų moksliniams tyrimams, tame tarpe, ir finansuojančių doktorantūros projektus. Turbūt žinomiausi pavyzdžiai – “Cancer Research UK” ar “British Heart Foundation”, tačiau panašių organizacijų yra daugiau, o jų remiamos sritys – labai įvairios.

Nuorodos

“EURAXESS UK” – puslapis, skirtas įvairių karjeros pakopų mokslininkams – esamiems ir būsimiems doktorantams, podoktoratūros ir tolimesnių galimybių ieškantiems žmonėms. Puslapyje teikiama informacija tiek apie įvairias tiriamojo mokslo projektų programas, tiek apie tai, kokių specialistų ieškoma, tiek apie tai, kokio pobūdžio finansavimą galima gauti šiems projektams ir kaip tai padaryti. Teikiama ir informacija apie vizas ir tai, kokių dokumentų reikia, norint studijuoti/dirbti JK aukštojo mokslo institucijose.  

“The Wellcome Trust” – puslapis, kuriame galima rasti daug bendros informacijos apie mokslinių tyrimų finansavimą JK, skelbimų magistro ar doktorantūros studijų programoms ar įvairiais vėlesniais etapais vykdomų mokslinių tyrimų projektų finansavimą.

“FindaPhD” – informacija apie doktorantūros studijų programas JK ir kitose valstybėse. Projektų skelbimai, informacija apie finansavimą projektams.