Finansinė parama studentams JK

Vienas būdų gauti finansavimą studijoms užsienyje – stipendijos. Stipendijų bakalauro ir magistro studijoms pakopoms būna įvairių – vienkartinių, skirtų padėti studentams, susiduriantiems su laikinais sunkumais; stipendijų padėti susitvarkyti su pragyvenimo išlaidomis viso kurso metu; ar stipendijos, galinčios iš dalies ar pilnai padengti tiek kurso, tiek pragyvenimo išlaidas. Doktorantūros studijoms taip pat galima gauti pilną arba dalinį finansavimą – padengti universiteto mokesčiams, tyrimų kaštams ir stipendiją pragyvenimui.

Dėl politinių aplinkybių (JK išėjus iš ES, nuo 2020-21 m. pasikeitė situacija dėl stipendijų ES studentams).

Šiuo metu dažniausi stipendijų, dėl kurių galima kreiptis, tipai yra:

  • Stipendijos, teikiamos universiteto, kuriame mokosi studentas
  • Stipendijos teikiamos trečiųjų šalių: gimtųjų šalių vyriausybių, paramos fondų ar komercinių organizacijų (gimtojoje šalyje ar tarptautinės)

ES studentai kartais gali atitikti kriterijus ir stipendijoms, skiriamoms dėl akademinių, sportinių, meninių pasiekimų ar paremti neįgaliems studentams, tačiau gali būti papildomų ribojančių sąlygų  (pvz., reikia atitikti „home fee“ statusą ir gyventi JK).

Tarptautiniai studentai kartais gali kreiptis ir dėl specialių stipendijas ar nuolaidas studijų mokesčiui, jei jų šeimos nariai mokosi ar yra mokęsi tame universitete (pvz. jau baigė studijų programą akivaizdiniu būdu, dalyvavo mainų programoje ar specialiame kurse).

LABAI SVARBU: radę informacijos šaltinį, visuomet pasitikrinkite, ar jame skelbiama informacija teisinga, ypač, jei puslapis, be informacijos apie stipendijas, teikia ir informaciją apie paskolas!

Daugiau bendros informacijos galima rasti čia:

UCAS

The Scholarship Hub