Paramos programos ir fondai

„Talentai Lietuvai Fondas“

Fondas, remiantis lietuvių abiturientus ir studentus, norinčius mokytis prestižinėse užsienio valstybių universitetų programose ar stažuotėse, o paskui – parvežti savo žinias į Lietuvą. Fondo remiami studentai gauna galimybę prisijungti prie „Global Lithuanian Leaders“ specialistų tinklo.

Paraiškas teikti gali abiturientai ir studentai

  • kurių asmeninė ar šeimos finansinė padėtis užkerta kelią sumokėti studijų įmoką ar išvykti studijuoti;
  • kurie yra oficialiai pakviesti į prestižinę studijų programą ar praktiką;
  • kurie savo studijų metu įgytomis žiniomis ir įgūdžiais siekia prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ar vardo garsinimo.

Taip pat ir abiturientai, kurie dar nėra gavę oficialaus aukštosios mokyklos pakvietimo studijuoti, tačiau pasižymi akademiniais pasiekimais.

Fondo Komisijos nariai vertina pateiktas paraiškas atsižvelgdami į teikėjų situaciją, motyvaciją, finansavimo poreikį, studijų kokybę ir potencialų indėlį į Lietuvos gerovę.

Sėkmingi kandidatai konsultuojami Fondo ambasadorių, padedančių susikurti finansavimo kampaniją ir patardami, kaip ją viešinti.

Fondas nerenka tarpininkavimo mokesčio.

„Kitas 100“

Šis konkursas skirtas paremti išvykstančiuosius studijuoti ar tuos, kurie jau studijuoja geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. Parama skiriama:

  • studijų kainai arba jos daliai padengti
  • pragyvenimo išlaidoms
  • mišri parama

Parama skiriama visam studijų laikotarpiui arba nuo to kurso, kuriame studijuojant kreiptasi dėl paramos skyrimo.

Iš paramos prašytojų tikimasi, kad jie mokysis tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų Times Higher Education World University RankingsQS World University RankingsAcademic Ranking of World Universities (ARWU) reitingų sąrašuose. Dėl paramos galima kreiptis ir įstojus į šiuose sąrašuose nereitinguojamą aukštąją mokyklą, vykdančią tik meno studijų krypčių grupės programas, tačiau šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu lygiu atlieka ekspertai.

 

Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metus nuo studijų baigimo įsidarbinti Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose pareigose, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus.

“Kitas 100” paraiškų priėmimas paprastai vyksta gegužės-birželio mėnesiais. Pastaruosius porą metų paraiškos buvo priimamos

  • 2021 m. gegužės 18 – birželio 14 d.
  • 2020 m. gegužės 19 – birželio 30 d.

Dokumentai, reikalingi paraiškai, nurodyti oficialiame „Kitas 100“ puslapyje.

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba siūlo edukacines stipendijas kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, skirtoje profesiniam meistriškumui tobulinti). Šios stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei 2 m. laikotarpiui.

Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas

MJJ fondas teikia paramą gabiems studentams iš Lietuvos. Fondas veikia trimis kryptimis – verslo, žinių ir mokslo.

Besikreipiantiems finansavimo žinių srityje, fondas skiria paramą studentams, besiruošiantiems pradėti mokslus magistro programose geriausiuose pasaulio universitetuose.

Panašiai kaip “Kitas 100” programoje, prašoma, kad potencialus paramos gavėjas būtų įstojęs į studijų programą viename iš pirmaujančių 50 universitetų pagal Times Higher Education, QS World University ar ARWU reitingą. Taip pat, kad baigęs studijas, programos dalyvis Lietuvoje dirbtų ne mažiau 3 m.

Mokslo krypties MJJ fondo parama teikiama skiriama doktorantūros studijas užsienyje baigusiems mokslininkams, norintiems dirbti Lietuvoje.

Iš potencialių mokslo krypties paramos gavėjų prašoma, kad jie būtų bent 4 m. gyvenę ir dirbę mokslinį darbą užsienyje, o savo tyrimus publikavę prestižiniuose, cituojamuose mokslo žurnaluose, o fondo parama jiems suteiktų papildomas galimybes grįžti ir dirbti Lietuvoje.

Lietuvių fondas (Lithuanian Foundation)

Nors Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, įkurta JAV, ji teikia finansinę paramą išeivijos studentams, besimokantiems įvairiose šalyse.

Fondas skiria paramą pilnu krūviu bakalauro, magistro ir doktorantūros programose besimokantiems lietuvių kilmės studentams.

Fondas taip pat pateikia ir fondo narių, įsteigusių savo vardinius fondus, sąrašą, bei studijų kryptis, kurioms šie fondai siūlo paramą.

Tautos fondas (Lithuanian National Foundation Inc.)

Tautos fondas – JAV ir Lietuvoje registruotas išeivijos fondas, teikiantis finansinę paramą studentams ir ankstyvosios karjeros stadijų profesionalų stažuotėms Lietuvoje.